Onderzoek

Een podologisch onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt gevraagd bij het maken van de afspraak om twee paar schoenen mee te nemen (en eventuele sport- of wandelschoenen) als dat van toepassing is.

Stap 1: onderzoeken van uw voet en/of houding

Om na te gaan wat de oorzaak van de klachten kan zijn en om te beoordelen of deze klachten versterkt worden door andere factoren, zullen wij altijd met een vraaggesprek beginnen. Samen zal dan getracht worden een beeld te krijgen van uw klacht, de daarmee samenhangende factoren en welke gevolgen dit heeft voor uw dagelijks leven.

Diverse metingen

Gangbeeld analyseren

Bij het onderzoek wordt gekeken naar de stand van het gehele lichaam, beginnend bij de voeten. We beginnen met een analyse van het gangbeeld. Daarbij wordt door middel van een functieonderzoek de beweeglijkheid van de gewrichten van heup, knie, enkel en voetgewrichten getest om te kijken of er een bewegingsbeperking of juist hypermobiliteit aanwezig is. Verder kan er afhankelijk van de klacht een echografisch onderzoek plaatsvinden.

Onderzoek bij Podocentrum Alblasserwaard

Onderzoek bij Podocentrum Alblasserwaard

Voeten scannen

Met behulp van een 2D en 3D scan worden de voeten ingescand waarbij de drukbelasting de lengte en de breedte van de voet gemeten wordt.

Voeten scan bij Podocentrum Alblasserwaard

Voettype bepalen

Er wordt met behulp van een podograaf voetafdrukken of blauwdrukken gemaakt. Hieruit kan worden afgelezen wat voor type voet u heeft (normaal, hol- of platvoet) en de drukplekken in kaart te brengen. Hol- en platvoeten kunnen specifieke klachten elders in het lichaam doen ontstaan. De houding wordt ook meegenomen en gemeten met de plankjesmethode wat het verschil in beenlengte is of bekkenscheefstand (verwringing).

Voettype bepalen bij Podocentrum Alblasserwaard

Voettype bepalen bij Podocentrum Alblasserwaard

Voettype bepalen bij Podocentrum Alblasserwaard

Lees hieronder meer over de verschillende voettypen:

De normale voet

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met deze houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men een dergelijke houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymmetrie in de houding is normaal.

Normale voet

De holvoet

Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug-, nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen.

Holvoet

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met een lage voetboog. Hier is de bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderen.

Platvoet

Lees onze laatste blogberichten

Op de blog van Podocentrum Alblasserwaard blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen (sport)podologie en ander voetennieuws.